Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:210:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 210, 11. august 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.210.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 210

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
11. augusta 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 715/2010 z 10. augusta 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o úpravy po revízii štatistickej klasifikácie ekonomických činností NACE Revision 2 a štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) v národných účtoch

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 716/2010 zo 6. augusta 2010 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

22

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2010 zo 6. augusta 2010 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

24

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 718/2010 z 10. augusta 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

26

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 719/2010 z 10. augusta 2010, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

28

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/50/EÚ z 10. augusta 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť dazomet ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (1)

30

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/437/SZBP z 30. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/851/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania

33

 

 

2010/438/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. augusta 2010, ktorým sa predlžuje obdobie uplatňovania výnimiek, keď môže Bulharsko vzniesť námietky proti preprave určitých druhov odpadu určených na činnosti zhodnotenia do Bulharska v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 [oznámené pod číslom K(2010) 5434]  (1)

35

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2010/397/EÚ z 3. júna 2010 o podpísaní v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Šalamúnovými ostrovmi (Ú. v. EÚ L 190, 22.7.2010)

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top