EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:180:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 180, 15. júl 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.180.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 180

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
15. júla 2010


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 617/2010 z 24. júna 2010 o oznamovaní investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie Komisii a o zrušení nariadenia (ES) č. 736/96

7

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 618/2010 zo 14. júla 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 619/2010 zo 14. júla 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

17

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 620/2010 zo 14. júla 2010 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca júla 2010 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

19

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/391/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. júla 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k rozhodnutiu 93/52/EHS, pokiaľ ide o úradné uznanie Litvy a regiónu Molise v Taliansku za oblasti bez výskytu brucelózy (B. melitensis), a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k rozhodnutiu 2003/467/ES, pokiaľ ide o úradné vyhlásenie určitých správnych regiónov Talianska za oblasti bez výskytu tuberkulózy hovädzieho dobytka, brucelózy hovädzieho dobytka a enzootickej leukózy hovädzieho dobytka [oznámené pod číslom K(2010) 4592]  (1)

21

 

 

2010/392/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. júla 2010 o ukončení antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Indii a Malajzii

26

 

 

2010/393/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. júla 2010 o ukončení antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu určitých spojovacích materiálov z nehrdzavejúcej ocele a ich častí s pôvodom v Indii a Malajzii

28

 

 

IV   Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

 

2010/394/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. mája 2008 o štátnej pomoci C 57/06 (ex NN 56/06, ex N 451/06) v súvislosti s financovaním viníc Hessische Staatsweingüter spolkovou krajinou Hesensko [oznámené pod číslom K(2008) 1626]  (1)

30

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top