EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:175:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 175, 10. júl 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.175.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 175

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
10. júla 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 605/2010 z 2. júla 2010, ktorým sa stanovujú veterinárne a hygienické podmienky a podmienky vydávania veterinárnych certifikátov, pokiaľ ide o vstup surového mlieka a mliečnych výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Európskej únie (1)

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 606/2010 z 9. júla 2010 o schválení zjednodušeného nástroja na odhadovanie spotreby paliva prevádzkovateľov lietadiel s nízkym množstvom emisií, ktorý vytvorila Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol) (1)

25

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2010 z 9. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1542/2007 o postupoch vykládky a váženia sleďov, makrel a stavríd

27

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 608/2010 z 9. júla 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

29

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 609/2010 z 9. júla 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 576/2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. júla 2010

31

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/383/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. júna 2010 o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnením protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (rozpočtové položky)

34

 

 

2010/384/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. júla 2010 o množstve kvót pre celé Spoločenstvo, ktoré sa majú vydať v rámci systému obchodovania s emisiami v EÚ na rok 2013 [oznámené pod číslom K(2010) 4658]

36

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009)

38

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top