Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:166:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 166, 01. júl 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.166.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 166

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
1. júla 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 573/2010 z 30. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 185/2010, ktorým sa ustanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva (1)

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 574/2010 z 30. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 1 a IFRS 7 (1)

6

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 575/2010 z 30. júna 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 576/2010 z 30. júna 2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. júla 2010

11

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2010 z 30. júna 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

14

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/364/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. júna 2010 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Radou ministrov Albánskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb

16

 

 

2010/365/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. júna 2010 o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku

17

 

 

2010/366/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. júna 2010, ktorým sa vymenúva rumunský člen Výboru regiónov

21

 

 

2010/367/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. júna 2010 o implementácii programov zameraných na sledovanie vtáčej chrípky u hydiny a voľne žijúceho vtáctva v členských štátoch [oznámené pod číslom K(2010) 4190]  (1)

22

 

 

2010/368/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/771/ES o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom [oznámené pod číslom K(2010) 4313]  (1)

33

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top