EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:163:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 163, 30. jún 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.163.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 163

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
30. júna 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 564/2010 z 29. júna 2010, ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 565/2010 z 29. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 7/2010, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na niektoré poľnohospodárske a priemyselné výrobky a ustanovuje ich správa

2

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 566/2010 z 29. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/96, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné, poľnohospodárske a rybárske výrobky

4

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 567/2010 z 29. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 329/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

15

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 568/2010 z 29. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009, pokiaľ ide o zákaz uvádzania bielkovinových produktov získaných z kvasiniek Candida kultivovaných na n-alkánoch na trh a ich používanie vo výžive zvierat (1)

30

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 569/2010 z 29. júna 2010, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (EÚ) č. 1272/2009, pokiaľ ide o predaj masla a odstredeného sušeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže podľa nariadenia (EÚ) č. 446/2010 a nariadenia (EÚ) č. 447/2010

32

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 570/2010 z 29. júna 2010, ktorým sa zavádza registrácia dovozu modemov pre bezdrôtové rozsiahle siete (wireless wide area networking — WWAN) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

34

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 571/2010 z 29. júna 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

37

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 572/2010 z 29. júna 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

39

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/362/EÚ

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov Európskej únie z 23. júna 2010, ktorým sa vymenúvajú sudcovia Všeobecného súdu

41

 

 

2010/363/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. júna 2010 o uznaní Alžírska v oblasti vzdelávania, prípravy a osvedčovania námorníkov, pokiaľ ide o uznávanie osvedčení o spôsobilosti [oznámené pod číslom K(2010) 4226]

42

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top