EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:156:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 156, 23. jún 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.156.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 156

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
23. júna 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 546/2010 z 22. júna 2010, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 891/2009 na hospodársky rok 2009/2010, pokiaľ ide o povinnosť predložiť vývozné povolenie spolu so žiadosťami o dovozné povolenie na koncesný cukor CXL s poradovými číslami 09.4317, 09.4318 a 09.4319

1

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 547/2010 z 22. júna 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 548/2010 z 22. júna 2010, ktorým sa stanovuje, do akej miery možno prijať žiadosti o dovozné povolenia predložené v júni 2010 na niektoré mliečne výrobky v rámci určitých colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001

5

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/39/EÚ z 22. júna 2010, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o osobitné ustanovenia týkajúce sa účinných látok klofentezín, diflubenzurón, lenacil, oxadiazón, pikloram a pyriproxyfén (1)

7

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/349/EÚ

 

*

Rozhodnutie prijaté vzájomnou dohodou zástupcov vlád členských štátov z 31. mája 2010 o sídle úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)

12

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Súhrnné Rozhodnutie č. 1/2010 Výboru pre spoluprácu EÚ – San Maríno z 29. marca 2010 o zavedení rôznych vykonávacích opatrení Dohody o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou

13

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top