Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:154:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 154, 19. jún 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.154.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 154

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
19. júna 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 530/2010 z 18. júna 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (CHZO)]

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 531/2010 z 18. júna 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (CHZO)]

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 532/2010 z 18. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

5

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 533/2010 z 18. júna 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 534/2010 z 18. júna 2010, ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o dovozné povolenia na výrobky z cukru v rámci určitých colných kvót

11

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 535/2010 z 18. júna 2010 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca júna 2010 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

13

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 536/2010 z 18. júna 2010 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca júna 2010 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

15

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 537/2010 z 18. júna 2010 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca júna 2010 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

17

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 538/2010 z 18. júna 2010 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca júna 2010 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1384/2007 pre hydinové mäso s pôvodom v Izraeli

19

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/38/EÚ z 18. júna 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fluorid sulfurylu medzi účinné látky (1)

21

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/337/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady zo 16. júna 2010 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

24

 

 

2010/338/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady zo 16. júna 2010 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

25

 

 

2010/339/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady zo 16. júna 2010 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

26

 

 

2010/340/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady zo 16. júna 2010 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

27

 

 

2010/341/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPOL Afghanistan/2/2010 z 11. júna 2010 o vymenovaní veliteľa misie EUPOL Afghanistan

28

 

 

2010/342/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. júna 2010, ktorým sa Banque de France vyníma z uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach [oznámené pod číslom K(2010) 3853]  (1)

29

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2009)

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top