Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:145:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 145, 11. jún 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.145.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 145

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
11. júna 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2010/319/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. marca 2010 o podpísaní, v mene Európskej únie, Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (CAA)

1

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 501/2010 z 10. júna 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

2

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 502/2010 z 10. júna 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

4

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/320/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. júna 2010, ktorým sa Grécko vyzýva k posilneniu a prehĺbeniu fiškálneho dohľadu a ktorým sa upozorňuje, aby prijalo opatrenia na zníženie deficitu považované za nevyhnutné na odstránenie nadmerného deficitu

6

 

 

2010/321/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. júna 2010, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybárstva z roku 2007 (dohovor č. 188)

12

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/322/SZBP z 8. júna 2010, ktorým sa mení a dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO

13

 

 

2010/323/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. júna 2010, ktorým sa udeľuje výnimka z vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 o štatistike stavov hospodárskych zvierat a produkcie mäsa, pokiaľ ide o Bulharsko a Nemecko [oznámené pod číslom K(2010) 3617]

15

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2010/324/EÚ

 

*

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 2/2010 z 19. marca 2010, ktorým sa vymenúva riaditeľ Technického centra pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu (CTA)

16

 

 

2010/325/EÚ

 

*

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 3/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa vymenúva riaditeľ Centra pre rozvoj podnikania(CDE)

17

 

 

2010/326/EÚ

 

*

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 4/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa vymenúva zástupca riaditeľa Centra pre rozvoj podnikania (CDE)

18

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top