EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:135:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 135, 02. jún 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.135.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 135

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
2. júna 2010


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 477/2010/EÚ z 19. mája 2010, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 79/542/EHS, ktorým sa zavádza zoznam tretích krajín alebo ich častí a ktorým sa ustanovujú podmienky týkajúce sa zdravia zvierat a zdravotnej bezpečnosti a veterinárneho osvedčovania v súvislosti s dovozom určitých živých zvierat a ich čerstvého mäsa do Spoločenstva

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 478/2010 z 1. júna 2010, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz vysokopevnostnej priadze z polyesterov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 479/2010 z 1. júna 2010, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o oznámenia členských štátov Komisii v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

26

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2010 z 1. júna 2010, ktorým sa schvaľujú väčšie zmeny špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Spressa delle Giudicarie (CHOP)]

36

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2010 z 1. júna 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa medzigeneračného prenosu znevýhodnení na rok 2011 (1)

38

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 482/2010 z 1. júna 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top