EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:084:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 84, 31. marec 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.084.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 84

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
31. marca 2010


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie Nariadenie Rady (EÚ) č. 270/2010 z 29. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (KE) č. 452/2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike

13

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 271/2010 z 24. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 so zreteľom na logo ekologickej výroby Európskej únie

19

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 272/2010 z 30. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 972/2006, ktorým sa stanovujú špecifické pravidlá uplatniteľné na dovoz ryže Basmati a prechodný kontrolný systém na určenie jej pôvodu

23

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 273/2010 z 30. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva (1)

25

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 274/2010 z 30. marca 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

50

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/192/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. marca 2010, ktorým sa vyníma prieskum ložísk ropy a plynu a ich ťažba v Anglicku, Škótsku a Walese z pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [oznámené pod číslom K(2010) 1920]  (1)

52

 

 

2010/193/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/135/ES, pokiaľ ide o plány eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania proti nemu u diviačej zveri v určitých oblastiach Severného Porýnia-Vestfálska a Porýnia-Falcka (Nemecko) [oznámené pod číslom K(2010) 1931]

56

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top