EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:083:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 83, 30. marec 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.083.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 83

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
30. marca 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 267/2010 z 24. marca 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v odvetví poisťovníctva (1)

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 268/2010 z 29. marca 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o prístup inštitúcií a orgánov Spoločenstva k súborom a službám priestorových údajov členských štátov za harmonizovaných podmienok

8

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 269/2010 z 29. marca 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

10

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/181/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. februára 2010 o zverejnení odporúčania 2010/190/EÚ s cieľom ukončiť nesúlad so všeobecnými usmerneniami pre hospodárske politiky v Grécku a odstrániť riziko ohrozenia správneho fungovania hospodárskej a menovej únie

12

 

 

2010/182/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. februára 2010, ktorým sa upozorňuje Grécko, aby prijalo opatrenia na zníženie deficitu považované za nevyhnutné na odstránenie nadmerného deficitu

13

 

 

2010/183/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/459/ES o poskytnutí strednodobej finančnej pomoci Spoločenstva Rumunsku

19

 

 

2010/184/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru ATALANTA/1/2010 z 5. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/2/2009 o prijatí príspevkov tretích štátov na vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) a rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/3/2009 o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta)

20

 

 

2010/185/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/2/2010 z 23. marca 2010 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl Európskej únie pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta)

22

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/186/SZBP z 29. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2009/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Guinejskej republike

23

 

 

2010/187/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. marca 2010, ktorým sa členským štátom povoľuje prijať určité odchýlky v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru [oznámené pod číslom K(2010) 1610]

24

 

 

2010/188/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k rozhodnutiu 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne regióny Poľska a Portugalska sú úradne bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy [oznámené pod číslom K(2010) 1912]  (1)

59

 

 

2010/189/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. marca 2010 o preventívnej vakcinácii proti nízkopatogénnej vtáčej chrípke kačíc divých v Portugalsku a o určitých opatreniach na obmedzenie premiestňovania tejto hydiny a výrobkov z nej vyrobených [oznámené pod číslom K(2010) 1914]

62

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2010/190/EÚ

 

*

Odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 s cieľom ukončiť nesúlad so všeobecnými usmerneniami pre hospodárske politiky v Grécku a odstrániť riziko ohrozenia správneho fungovania hospodárskej a menovej únie

65

 

 

2010/191/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 22. marca 2010 o rozsahu a účinkoch eurobankoviek a euromincí ako zákonného platidla

70

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top