Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:077:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 77, 24. marec 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.077.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 77

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
24. marca 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 241/2010 z 8. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o zahrnutie Bieloruska do zoznamu tretích krajín ustanoveného v uvedenom nariadení s cieľom povoliť tranzit vajec a výrobkov z vajec na ľudskú spotrebu z Bieloruska cez územie Únie, a ktorým sa mení a dopĺňa osvedčovanie jednodňových kurčiat hydiny inej ako vtáky nadradu bežce (1)

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 242/2010 z 19. marca 2010, ktorým sa vytvára Katalóg kŕmnych surovín (1)

17

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 243/2010 z 23. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o vylepšenia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) (1)

33

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 244/2010 z 23. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 2 (1)

42

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 245/2010 z 23. marca 2010, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 288/2009, pokiaľ ide o lehotu členských štátov na oznámenie svojej stratégie Komisii a lehoty Komisie na rozhodnutie o konečnom pridelení pomoci v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách

50

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 246/2010 z 23. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 989/89, pokiaľ ide o zatrieďovanie zateplených viest v rámci kombinovanej nomenklatúry

51

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 247/2010 z 23. marca 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

52

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/176/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. marca 2010, ktorým sa stanovuje skorší dátum na vyplatenie druhej splátky reštrukturalizačnej pomoci poskytovanej na hospodársky rok 2009/2010 podľa nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 [oznámené pod číslom K(2010) 1710]

54

 

 

2010/177/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/109/ES tak, že sa prijímajú tri ponuky na pristúpenie k spoločnému cenovému záväzku v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu určitých odliatkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

55

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top