Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:063:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 63, 12. marec 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.063.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 63

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
12. marca 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 207/2010 z 10. marca 2010, ktorým sa stodvadsiatyprvýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

1

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 208/2010 z 11. marca 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

3

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 209/2010 z 11. marca 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

5

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/152/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. marca 2010, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom K(2010) 1317]

7

 

 

2010/153/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. marca 2010, ktorým sa predlžuje platnosť rozhodnutia 2009/251/ES, ktorým sa od členských štátov požaduje zabezpečiť, aby sa výrobky s obsahom biocídneho dimetylfumarátu neumiestňovali ani nesprístupňovali na trhu [oznámené pod číslom K(2010) 1337]  (1)

21

 

 

USMERNENIA

 

 

2010/154/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky zo 4. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (ECB/2010/1)

22

 

 

IV   Akty, ktoré sa prijali pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

 

2010/155/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. októbra 2009 o pomoci plánovanej na základe článku 99 ods. 2 písm. a) (pokiaľ ide o poľnohospodársky sektor) a článku 124 ods. 1 a 2 (v znení zmien a doplnení) sicílskeho regionálneho zákona č. 32 z 23. decembra 2000, ktorým sa zavádzajú usmernenia týkajúce sa vykonávania viacročného usmerňovacieho programu na roky 2000 – 2006 a úpravy schém poskytovania pomoci podnikom (pomoc C 21/04, ex N 590/B/01) [oznámené pod číslom K(2009) 8064]

24

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007)

30

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top