Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:052:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 52, 03. marec 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.052.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 52

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
3. marca 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 175/2010 z 2. marca 2010, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o opatrenia na kontrolu zvýšenej mortality ustríc druhu Crassostrea gigas v súvislosti so zistením herpetického vírusu ustríc (Ostreid herpesvirus) 1 μvar (OsHV-1 μvar) (1)

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 176/2010 z 2. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha D k smernici Rady 92/65/EHS, pokiaľ ide o stanice pre odber a skladovanie spermy, tímy pre odber a produkciu embryí, podmienky koní, oviec a kôz ako darcov a podmienky manipulácie so spermou, vajíčkami a embryami uvedených druhov (1)

14

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 177/2010 z 2. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

28

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 178/2010 z 2. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 401/2006, pokiaľ ide o podzemnicu olejnú (arašidy), ostatné olejnaté semená, orechy stromové, marhuľové jadrá, sladké drievko a rastlinný olej (1)

32

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 179/2010 z 2. marca 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

44

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 180/2010 z 2. marca 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

46

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 181/2010 z 2. marca 2010 o vydávaní dovozných povolení na cesnak v podobdobí od 1. júna 2010 do 31. augusta 2010

48

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/131/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. februára 2010 o zriadení Stáleho výboru pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti

50

 

 

2010/132/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. marca 2010, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie s cieľom možného zaradenia Trichoderma asperellum (kmeň T34) a izopyrazámu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2010) 1099]  (1)

51

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2010/133/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie z 2. marca 2010, ktoré sa týka prevencie a zníženia kontaminácie liehovín z kôstkovíc a z výliskov z kôstkovíc etylkarbamátom a monitorovania hodnôt etylkarbamátu v týchto nápojoch (1)

53

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top