Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:035:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 35, 06. február 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.035.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 35

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
6. februára 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 103/2010 z 5. februára 2010 o povolení chelátu mangánu hydroxyanalógu metionínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm (1)

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 104/2010 z 5. februára 2010 o povolení dvojmravčana draselného ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasnice (držiteľ povolenia BASF SE), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1200/2005 (1)

4

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 105/2010 z 5. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, pokiaľ ide o ochratoxín A (1)

7

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 106/2010 z 5. februára 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/62/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. februára 2010 o schválení účtov určitých platobných agentúr v Grécku, na Malte, v Portugalsku a vo Fínsku, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2007 [oznámené pod číslom K(2010) 474]

11

 

 

2010/63/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. februára 2010 o predĺžení obdobia uplatňovania rozhodnutia 2006/210/ES

14

 

 

2010/64/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. februára 2010 o primeranosti požiadaviek na príslušné orgány určitých tretích krajín podľa smernice 2006/43/ES [oznámené pod číslom K(2010) 590]  (1)

15

 

 

2010/65/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/880/ES, ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Holandsko na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom K(2010) 606]

18

 

 

2010/66/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/719/ES, ktorým sa určitým členským štátom povoľuje prehodnotiť svoje ročné programy monitorovania BSE [oznámené pod číslom K(2010) 626]  (1)

21

 

 

2010/67/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. februára 2010, ktorým sa ustanovuje Rada partnerov GMES

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top