EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:012:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 12, 19. január 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.012.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 12

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
19. januára 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 41/2010 z 18. januára 2010, ktorým sa opravuje francúzske, lotyšské a poľské znenie nariadenia (ES) č. 546/2003 o určitých oznámeniach týkajúcich sa uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75 a (EHS) č. 2783/75 v sektore vajec a hydinového mäsa

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 42/2010 z 15. januára 2010 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

2

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 43/2010 z 18. januára 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 44/2010 z 18. januára 2010 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca januára 2010 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

6

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 45/2010 z 18. januára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 39/2010, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 16. januára 2010

8

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/29/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. januára 2010, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015

11

 

 

2010/30/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam rastlinných látok, rastlinných prípravkov a ich kombinácií určených na používanie v tradičných rastlinných liekoch [oznámené pod číslom K(2009) 9703]  (1)

14

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008)

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top