EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:007:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 7, 12. január 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.007.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 7

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
12. januára 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 17/2010 z 8. januára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 690/2008, pokiaľ ide o uznanie talianskej provincie Benátky ako chránenej zóny v súvislosti s Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 18/2010 z 8. januára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, pokiaľ ide o špecifikácie národných programov kontroly kvality v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

3

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 19/2010 z 11. januára 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

15

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2010/1/EÚ z 8. januára 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, III a IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

17

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/14/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 10. decembra 2009 o schválení objemu emisie mincí v roku 2010 (ECB/2009/25)

21

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009)

22

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top