Help Print this page 

Document L:2009:341:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 341, 22. december 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.341.slo

Úradný vestník

Európskej únie

L 341

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
22. decembra 2009


Obsah

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/965/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009 o referenčnom dokumente uvedenom v článku 27 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve [oznámené pod číslom K(2009) 8680]  (1)

1

 

 

2009/966/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009, ktorým sa prijímajú rozhodnutia Spoločenstva o dovoze určitých chemických látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 a ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia Komisie 2000/657/ES, 2001/852/ES, 2003/508/ES, 2004/382/ES a 2005/416/ES

14

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top