Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:332:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 332, 17. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.332.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 332

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
17. decembra 2009


Obsah

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/967/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie európskej environmentálnej značky Spoločenstva textilným podlahovým krytinám [oznámené pod číslom K(2009) 9523]  (1)

1

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/968/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa prijímajú pravidlá týkajúce sa utajovaných skutočností Europolu

17

 

 

IV   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Spoločný výbor EHP

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 191/08/COL zo 17. marca 2008 o neplatenej pracovnej sile v oblasti výskumu a vývoja (Nórsko)

23

 

 

V   Akty prijaté od 1. decembra 2009 na základe Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o Euratome

 

 

AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE JE POVINNÉ

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1235/2009 zo 16. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

36

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1236/2009 z 10. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 732/2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011

38

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1237/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Marrone di Caprese Michelangelo (CHOP)]

46

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1238/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (CHOP)]

48

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1239/2009 z 15. decembra 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Crudo di Cuneo (CHOP)]

50

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1240/2009 zo 16. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 428/2008 určujúce intervenčné centrá pre obilniny

52

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1241/2009 zo 16. decembra 2009, ktorým sa aktualizuje rozsah a pokračuje v predbežnom dohľade nad dovozom určitých železných a oceľových výrobkov s pôvodom v niektorých tretích krajinách

54

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1242/2009 zo 16. decembra 2009, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých systémov na skenovanie nákladného tovaru s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

60

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1243/2009 zo 16. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1231/2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 16. decembra 2009

73

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/969/SZBP z 15. decembra 2009, ktorým sa predlžujú reštriktívne opatrenia proti niektorým predstaviteľom Bieloruska ustanovené v spoločnej pozícii 2006/276/SZBP a ktorým sa zrušuje spoločná pozícia 2009/314/SZBP

76

 

 

AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE NIE JE POVINNÉ

 

 

2009/970/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok 2A k prílohe k rozhodnutiu 2007/65/ES, pokiaľ ide o vstup zamestnancov zmluvných podnikov do budov Komisie

77

 

*

Rozhodnutie predsedu Európskej Komisie z 2. decembra 2009 o podpisovaní nariadení, smerníc a rozhodnutí Komisie, ktoré neuvádzajú, komu sú určené [K(2009) 9848]

78

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top