EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:322:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 322, 09. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.322.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 322

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
9. decembra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1197/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2115/2005, ktorým sa ustanovuje plán obnovy grónskeho halibuta v rámci Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku

1

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/139/ES z 25. novembra 2009 o povinných označeniach dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel (1)

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/904/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. novembra 2009 o stanovisku, ktoré má Európske spoločenstvo zastávať v súvislosti s opätovným prerokovaním menovej dohody so Sanmarínskou republikou

12

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rámcové Rozhodnutie Rady 2009/905/SVV z 30. novembra 2009 o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti

14

 

 

V   Akty prijaté od 1. decembra 2009 na základe Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o Euratome

 

 

AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE JE POVINNÉ

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1198/2009 z 8. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

17

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1199/2009 z 8. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1159/2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. decembra 2009

19

 

 

2009/906/SZBP

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/906/SZBP z 8. decembra 2009 o policajnej misii Európskej únie (EUPM) v Bosne a Hercegovine (BaH)

22

 

 

2009/907/SZBP

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/907/SZBP z 8. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/851/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania

27

 

 

AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE NIE JE POVINNÉ

 

 

2009/908/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 1. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie rozhodnutia Európskej rady o vykonávaní predsedníctva Rady a o predsedníctve prípravných orgánov Rady

28

 

 

2009/909/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 1. decembra 2009 o podmienkach zamestnávania predsedu Európskej rady

35

 

 

2009/910/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 1. decembra 2009 o podmienkach zamestnávania vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

36

 

 

2009/911/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 1. decembra 2009 o vymenovaní generálneho tajomníka Rady Európskej únie

37

 

 

2009/912/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 1. decembra 2009 o podmienkach zamestnávania generálneho tajomníka Rady Európskej únie

38

 

 

2009/913/EÚ

 

*

Rozhodnutie prijaté spoločnou dohodou zástupcov vlád členských štátov zo 7. decembra 2009 o mieste sídla Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

39

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2009/442/ES z 5. júna 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správ (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2009)

40

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2009/721/ES z 24. septembra 2009, ktorým sa z financovania Spoločenstvom vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 257, 30.9.2009)

40

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top