EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:306:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 306, 20. november 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.306.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 306

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
20. novembra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1109/2009 z 19. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1110/2009 z 18. novembra 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej dĺžky a v Stredomorí plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Grécka

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1111/2009 z 19. novembra 2009, ktorým sa prijíma plán prideľovania zdrojov, ktoré sa majú v rozpočtovom roku 2010 vyúčtovať členským štátom za dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve, a stanovujú výnimky z určitých ustanovení nariadenia (EHS) č. 3149/92

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1112/2009 z 19. novembra 2009, ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o dovozné povolenia na výrobky z cukru v rámci určitých colných kvót

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1113/2009 z 19. novembra 2009, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1114/2009 z 19. novembra 2009, ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1115/2009 z 19. novembra 2009, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1116/2009 z 19. novembra 2009, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na mlieko a mliečne výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

23

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/845/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2008 o štátnej pomoci C 16/07 (ex NN 55/06), ktorú poskytlo Rakúsko podniku Postbus v okrese Lienz [oznámené pod číslom K(2008) 7034]  (1)

26

 

 

2009/846/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. októbra 2009 o uzavretí správnej dohody medzi Európskou komisiou a Úradom pre dohľad nad európskym GNSS o bezpečnosti a výmene utajovaných skutočností

39

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie kolégia 2009–8, ktorým sa prijímajú rozpočtové pravidlá pre Eurojust

45

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top