Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:303:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 303, 18. november 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.303.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 303

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
18. novembra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania (1)

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1100/2009 zo 17. novembra 2009, ktorým sa vykonáva článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/475/ES

31

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1101/2009 zo 17. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

37

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1102/2009, zo 16. novembra 2009, ktorým sa stošestnástykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

39

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1103/2009 zo 17. novembra 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu sleďa atlantického vo vodách ES a v medzinárodných vodách zón Vb, VIb a VIaN plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

60

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1104/2009 zo 17. novembra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

62

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/840/SZBP zo 17. novembra 2009, ktorým sa vykonáva spoločná pozícia 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

64

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/841/SZBP zo 17. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2008/112/SZBP o misii Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Guinejsko-bissauskej republike (EU SSR GUINEA-BISSAU)

70

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/842/SZBP zo 17. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2007/369/SZBP o zriadení policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

71

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top