EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:294:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 294, 11. november 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.294.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 294

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
11. novembra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1076/2009 z 10. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1077/2009 z 10. novembra 2009, ktorým sa stanovuje dátum ukončenia podávania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa ustanovenej v nariadení (ES) č. 1329/2008

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1078/2009 z 10. novembra 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Riso del Delta del Po (CHZO)]

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1079/2009 z 10. novembra 2009, ktorým sa stanovuje dátum ukončenia podávania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa ustanovenej v nariadení (ES) č. 1278/2008

6

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2009/137/ES z 10. novembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú osobitné prílohy k druhom meradiel MI-001 až MI-005 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES o meradlách, pokiaľ ide o využívanie najväčších dovolených chýb (1)

7

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/825/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. októbra 2009 o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej

10

 

 

Komisia

 

 

2009/826/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. októbra 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh extraktu z listov lucerny (Medicago sativa) ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2009) 7641]

12

 

 

2009/827/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. októbra 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh semena šalvie (Salvia hispanica) ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2009) 7645]

14

 

 

2009/828/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. novembra 2009 o návrhu regionálneho legislatívneho nariadenia, ktorým Portugalská republika podľa článku 95 ods. 5 Zmluvy o ES vyhlasuje samostatný región Madeira za oblasť bez geneticky modifikovaných organizmov [oznámené pod číslom K(2009) 8438]  (1)

16

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/829/SVV z 23. októbra 2009 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby medzi členskými štátmi Európskej únie

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top