Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:288:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 288, 04. november 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.288.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 288

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
4. novembra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1038/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o intervenčné obdobia pre maslo a sušené odtučnené mlieko v rokoch 2009 a 2010

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1039/2009 z 3. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1040/2009 z 3. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 428/2008 určujúce intervenčné centrá pre obilniny

5

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2009/135/ES z 3. novembra 2009, ktorou sa povoľujú dočasné výnimky z určitých kritérií vhodnosti pre darcov celej krvi a zložiek z krvi stanovených v prílohe III k smernici 2004/33/ES vzhľadom na riziko nedostatku spôsobeného pandemickou chrípkou A(H1N1) (1)

7

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1041/2009/ES z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje program spolupráce v audiovizuálnej oblasti s odborníkmi z tretích krajín (MEDIA Mundus)

10

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/804/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. októbra 2009, ktorým sa zrušujú dohody medzi Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Švajčiarskou konfederáciou

18

 

 

2009/805/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. októbra 2009 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 11 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

22

 

 

2009/806/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. októbra 2009 o podpísaní štatútu Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) Európskym spoločenstvom

23

 

 

2009/807/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. októbra 2009, ktorým sa vymenúva jeden španielsky náhradník Výboru regiónov

24

 

 

2009/808/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. októbra 2009, ktorým sa vymenúvajú dvaja grécki členovia Výboru regiónov

25

 

 

Komisia

 

 

2009/809/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. júla 2009 o schéme groepsrentebox, ktorú Holandsko zamýšľa zaviesť [C 4/07 (ex N 465/06)] [oznámené pod číslom K(2009) 4511]  (1)

26

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top