EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:285:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 285, 31. október 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.285.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 285

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
31. októbra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1034/2009 z 30. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1035/2009 z 30. októbra 2009, ktorým sa stanovujú koeficienty uplatniteľné na obilniny vyvážané vo forme škótskej whisky na obdobie 2009/2010

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1036/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej dĺžky a v Stredomorí plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Malty

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1037/2009 z 30. októbra 2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. novembra 2009

7

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (1)

10

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES z 21. októbra 2009 o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach

36

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/797/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. októbra 2009, ktorým sa vymenúva jeden taliansky člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

40

 

 

2009/798/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. októbra 2009, ktorým sa vymenúva jedna holandská členka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

41

 

 

Komisia

 

 

2009/799/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/994/ES týkajúce sa určitých ochranných opatrení, pokiaľ ide o produkty živočíšneho pôvodu dovážané z Číny [oznámené pod číslom K(2009) 8243]  (1)

42

 

 

2009/800/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/432/ES o schvaľovaní plánov sledovania rezíduí, ktoré tretie krajiny predkladajú v súlade so smernicou Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom K(2009) 8347]  (1)

43

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top