EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:274:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 274, 20. október 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.274.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 274

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
20. októbra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 974/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 975/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2002/72/ES, ktorá sa týka plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (1)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 977/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa schvaľujú menšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do registra zaručených tradičných špecialít [Boerenkaas (ZTŠ)]

19

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/114/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 87/372/EHS o vyhradení kmitočtových pásiem na koordinované zavedenie verejných celoeurópskych bunkových digitálnych pozemných mobilných komunikácií v Spoločenstve (1)

25

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament a Rada

 

 

2009/764/ES

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady zo 16. septembra 2009 o použití prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

28

 

 

Komisia

 

 

2009/765/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. októbra 2009, ktoré sa týka žiadosti o oslobodenie od dane z motorových vozidiel, predloženej Francúzskom podľa článku 6 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami [oznámené pod číslom K(2009) 7761]  (1)

30

 

 

2009/766/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. októbra 2009 o harmonizácií frekvenčných pásiem 900 MHz a 1 800 MHz využívaných v rámci pozemných systémov, ktoré zabezpečujú poskytovanie celoeurópskych služieb elektronickej komunikácie v Spoločenstve [oznámené pod číslom K(2009) 7801]  (1)

32

 

 

2009/767/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými spôsobmi prostredníctvom „miest jednotného kontaktu“ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu [oznámené pod číslom K(2009) 7806]  (1)

36

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2009/768/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 6. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2009/22)

38

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/769/SZBP z 19. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2007/405/SZBP o policajnej misii Európskej únie v rámci reformy sektora bezpečnosti a jeho vzťahu k zložkám justície v Konžskej demokratickej republike (EUPOL RD Congo)

45

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top