EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:268:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 268, 13. október 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.268.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 268

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
13. októbra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 949/2009 z 12. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 950/2009 z 12. októbra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

3

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2009/130/ES z 12. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku (1)

5

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/748/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. októbra 2009 o stanovisku Spoločenstva v Rade Medzinárodnej študijnej skupiny pre jutu o predĺžení Dohody o založení súpisu podkladov Medzinárodnej skupiny pre jutu z roku 2001

9

 

 

2009/749/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. októbra 2009, ktorým sa vymenúva jeden litovský člen a jedna litovská náhradníčka Výboru regiónov

10

 

 

Komisia

 

 

2009/750/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov [oznámené pod číslom K(2009) 7547]  (1)

11

 

 

2009/751/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok k prílohe VI k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, pokiaľ ide o určité prevádzkarne na spracovanie mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2009) 7637]  (1)

30

 

 

2009/752/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. októbra 2009, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh lipidového extraktu z pancierovky antarktickej Euphausia superba ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2009) 7647]

33

 

 

2009/753/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/1013/ES, ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Nemecko na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom K(2009) 7703]

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top