EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:262:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 262, 06. október 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.262.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 262

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
6. októbra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 925/2009 z 24. septembra 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Arménsku, Brazílii a Čínskej ľudovej republike

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 926/2009 z 24. septembra 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 927/2009 z 5. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 928/2009 z 5. októbra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/2010

38

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/107/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh v súvislosti s predĺžením určitých lehôt (1)

40

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/735/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. septembra 2009 o predĺžení obdobia uplatňovania opatrení v rozhodnutí 2007/641/ES o uzavretí konzultácií s Republikou Fidžijských ostrovov podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – ES a článku 37 nástroja rozvojovej spolupráce

43

 

 

Komisia

 

 

2009/736/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. októbra 2009 o prijatí záväzku ponúknutého v súvislosti s antidumpingovým konaním, ktoré sa týka dovozu určitých hliníkových fólií, okrem iného s pôvodom v Brazílii

50

 

 

2009/737/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. októbra 2009, ktorým sa ukončuje postup preskúmania týkajúci sa opatrení uložených Uruguajskou východnou republikou, ovplyvňujúcich dovoz a predaj whisky v Uruguaji

52

 

 

2009/738/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. októbra 2009, ktorým sa zrušuje smernica 2009/124/ES, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie prípustné hladiny arzénu, teobromínu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L. [oznámené pod číslom K(2009) 7705]  (1)

54

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top