Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:257:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 257, 30. september 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.257.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 257

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
30. septembra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 907/2009 z 29. septembra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 908/2009 z 28. septembra 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu rajotvarých vo vodách ES zóny VIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Belgicka

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 909/2009 z 28. septembra 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu rajotvarých vo vodách ES zón VIII a IX plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Belgicka

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 910/2009 z 29. septembra 2009 o povolení nového použitia prípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kone (držiteľ povolenia: Lallemand SAS) (1)

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 911/2009 z 29. septembra 2009 o povolení nového použitia prípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ako kŕmnej doplnkovej látky pre lososovité a krevety (držiteľ povolenia Lallemand SAS) (1)

10

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 912/2009/ES zo 16. septembra 2009 o účasti Spoločenstva na Európskom programe metrologického výskumu a vývoja vykonávanom niekoľkými členskými štátmi (1)

12

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/720/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. septembra 2009, ktorým sa stanovuje dátum ukončenia prechodu zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) [oznámené pod číslom K(2009) 6910]

26

 

 

2009/721/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. septembra 2009, ktorým sa z financovania Spoločenstvom vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom K(2009) 7044]

28

 

 

2009/722/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/324/ES, pokiaľ ide o výnimku zo zákazu opätovného použitia zvierat v rámci jedného druhu týkajúcu sa kŕmenia určitých zvierat s kožušinou v Lotyšsku [oznámené pod číslom K(2009) 5550]

38

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

 

2009/723/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUSEC/1/2009 z 25. septembra 2009 o vymenovaní vedúceho poradnej a pomocnej misie Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (EUSEC RD Congo)

40

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie 2009/724/SVV zo 17. septembra 2009, ktorým sa stanovuje dátum ukončenia prechodu zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II)

41

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top