Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:208:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 208, 12. august 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.208.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 208

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
12. augusta 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 731/2009 z 11. augusta 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 732/2009 z 10. augusta 2009, ktorým sa stojedenástykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 733/2009 z 11. augusta 2009, ktorým sa prijímajú núdzové opatrenia pre trh s mliekom a mliečnymi výrobkami formou nákupu masla a sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže na obdobie od 1. septembra 2009 do 30. novembra 2009

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 734/2009 z 11. augusta 2009, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 1858/2005 na dovoz oceľových lán a káblov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike dovozom oceľových lán a káblov expedovaných z Kórejskej republiky a Malajzie, či už majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Kórejskej republike a Malajzii, a na základe ktorého takýto dovoz podlieha registrácii

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 735/2009 z 11. augusta 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 736/2009 z 11. augusta 2009 o vydávaní dovozných licencií v prípade žiadostí predložených v prvých štyroch dňoch mesiaca augusta v rámci colnej kvóty pre vysokokvalitné hovädzie mäso otvorenej nariadením (ES) č. 620/2009

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 737/2009 z 11. augusta 2009, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení požadovaných od 3. do 7. augusta 2009 na produkty odvetvia cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 738/2009 z 11 augusta 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu čertovitých v zónach VIIIc, IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

19

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/607/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. júla 2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva tuhým krytinám [oznámené pod číslom K(2009) 5613]  (1)

21

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 256/2009 z 23. marca 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí azoxystrobínu a fludioxonilu v určitých produktoch alebo na nich (Ú. v. EÚ L 81, 27.3.2009)

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top