Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:198:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 198, 30. júl 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.198.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 198

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
30. júla 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 686/2009 z 29. júla 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 687/2009 z 29. júla 2009, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 877/2008, (ES) č. 878/2008 a (ES) č. 879/2008, ktorými sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Maďarska, Slovenska, Švédska a Talianska

3

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/58/ES z 13. júla 2009 o spojovacom zariadení a spätnom chode pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) (1)

4

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/59/ES z 13. júla 2009 o spätných zrkadlách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) (1)

9

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/60/ES z 13. júla 2009 o maximálnej konštrukčnej rýchlosti a nákladných plošinách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) (1)

15

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/62/ES z 13. júla 2009 o mieste na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (kodifikované znenie) (1)

20

 

*

Smernica Komisie 2009/85/ES z 29. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť kumatetralyl ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (1)

28

 

*

Smernica Komisie 2009/86/ES z 29. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fenpropimorf ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (1)

31

 

*

Smernica Komisie 2009/87/ES z 29. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť indoxakarb ako aktívnu látku do prílohy I k tejto smernici (1)

35

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/574/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. novembra 2008 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom, Belize, Konžskou republikou, Republikou Pobrežie Slonoviny, Republikou fidžijských ostrovov, Guyanskou kooperatívnou republikou, Jamajkou, Kenskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawijskou republikou, Maurícijskou republikou, Mozambickou republikou, Federáciou Svätý Krištof a Nevis, Surinamskou republikou, Svazijským kráľovstvom, Tanzánijskou zjednotenou republikou, Republikou Trinidad a Tobago, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou a Zimbabwianskou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobia 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a na dodacie obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009 a o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na rovnaké dodacie obdobia

39

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom, Belize, Konžskou republikou, Republikou Pobrežie Slonoviny, Republikou Fidžijských ostrovov, Guyanskou kooperatívnou republikou, Jamajkou, Kenskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawijskou republikou, Maurícijskou republikou, Mozambickou republikou, Federáciou Svätý Krištof a Nevis, Surinamskou republikou, Svazijským kráľovstvom, Tanzánijskou zjednotenou republikou, Republikou Trinidad a Tobago, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou a Zimbabwianskou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobia 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a na dodacie obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009

41

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobia 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a na dodacie obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009

48

 

 

2009/575/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. júla 2009, ktorým sa vymenúva jeden rumunský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

54

 

 

2009/576/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. júla 2009, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov za Spojené kráľovstvo

55

 

 

2009/577/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. júla 2009, ktorým sa vymenúva španielsky člen Výboru regiónov

56

 

 

Komisia

 

 

2009/578/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. júla 2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva turistickej ubytovacej službe [oznámené pod číslom K(2009) 5619]  (1)

57

 

 

2009/579/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. júla 2009, ktorým sa členským štátom povoľuje predĺžiť dočasné povolenia udelené na nové účinné látky acechinocyl, aminopyralid, kyselinu askorbovú, benalaxyl-M, mandipropamid, novalurón, prochinazid, spirodiklofén a spiromezifén [oznámené pod číslom K(2009) 5582]  (1)

80

 

 

2009/580/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. júla 2009, ktorým sa upravuje rozhodnutie 2006/433/ES, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Spoločenstva na výdavky vzniknuté v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami na boj proti klasickému moru ošípaných v Nemecku v roku 2002 [oznámené pod číslom K(2009) 5866]

82

 

 

2009/581/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. júla 2009 o finančnom príspevku Spoločenstva na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Cloppenburgu, Nemecko, v decembri 2008 a januári 2009 [oznámené pod číslom K(2009) 5869]

83

 

 

2009/582/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. júla 2009 o financovaní osobitných núdzových opatrení na ochranu Spoločenstva pred besnotou

85

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 595/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003, ktorým sa stanovujú poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 43, s. 333)

87

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top