EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:191:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 191, 23. júl 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.191.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 191

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
23. júla 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 634/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 635/2009 zo 14. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na jablká (1)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 636/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 15 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) (1)

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 637/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa vhodnosti názvov odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín a zeleniny (kodifikované znenie) (1)

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 638/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1145/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 637/2008, pokiaľ ide o národné reštrukturalizačné programy pre sektor bavlny

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 639/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o osobitnú podporu

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 640/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektromotorov (1)

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 641/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bezupchávkových samostatných obehových čerpadiel a bezupchávkových obehových čerpadiel integrovaných vo výrobkoch (1)

35

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 642/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES o požiadavkách na ekodizajn televízorov (1)

42

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 643/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES o požiadavkách na ekodizajn chladiacich spotrebičov pre domácnosť (1)

53

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 644/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 623/2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 16. júla 2009

69

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/557/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. júla 2009 o finančnom príspevku Spoločenstva na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vezikulárnej chorobe ošípaných v Taliansku v roku 2008 [oznámené pod číslom K(2009) 5608]

72

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top