EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:185:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 185, 17. júl 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.185.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 185

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
17. júla 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 625/2009 zo 7. júla 2009 o spoločných pravidlách pre dovozy z určitých tretích krajín (kodifikované znenie)

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 626/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 384/96 o antidumpingovom cle na dovoz určitých grafitových elektródových systémov s pôvodom v Indii

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 627/2009 zo 16. júla 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 628/2009 zo 16. júla 2009 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca júla 2009 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

21

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/552/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. júla 2009, ktorým sa vymenúva nový člen Komisie Európskych spoločenstiev

23

 

 

Komisia

 

 

2009/553/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. marca 2009 o opatrení C 52/07 (ex NN 64/07), ktoré zaviedlo Španielsko pre program na podporu textilného a odevného priemyslu [oznámené pod číslom K(2009) 2017]  (1)

24

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top