EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:168:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 168, 30. jún 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.168.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 168

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
30. júna 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 563/2009 z 25. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2505/96 otvárajúce a stanovujúce správu autonómnych colných kvót Spoločenstva na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 564/2009 z 25. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/96, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné, poľnohospodárske a rybárske výrobky

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 565/2009 z 29. júna 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 566/2009 z 29. júna 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Melton Mowbray Pork Pie (CHZO)]

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 567/2009 z 29. júna 2009, ktorým sa zapisuje názov do registra zaručených tradičných špecialít [Pierekaczewnik (ŠGT)]

22

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov

24

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/53/ES z 18. júna 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/82/ES a smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o zmeny podmienok povolení na uvedenie na trh pre lieky (1)

33

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 568/2009/ES z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2001/470/ES o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci

35

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament
Rada
Komisia
Súdny dvor
Dvor audítorov
Európsky hospodársky a sociálny výbor
Výbor regiónov

 

 

2009/496/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov z 26. júna 2009, o organizácii a činnosti Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie

41

 

 

Rady ministrov AKT – ES

 

 

2009/497/ES

 

*

Rozhodnutie Rady ministrov AKT – ES č. 1/2009 z 29. mája 2009 o prijatí zmien a doplnení prílohy II k dohode o partnerstve

48

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2009/498/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 23. júna 2009 o referenčných metaúdajoch pre európsky štatistický systém (1)

50

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top