EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:153:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 153, 17. jún 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.153.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 153

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
17. júna 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 509/2009 zo 16. júna 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 510/2009 zo 16. júna 2009, ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zaznamenaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Sabina (CHOP)]

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 511/2009 zo 16. júna 2009, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 793/2006, pokiaľ ide o uplatňovanie jeho článku 27 vo francúzskych zámorských departementoch Guadeloupe a Martinik v roku 2009

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 512/2009 zo 16. júna 2009 o začatí preskúmania nariadenia Rady (ES) č. 1905/2003 v prípade nového vývozcu, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo uložené na dovoz furfurylalkoholu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, o zrušení cla, pokiaľ ide o dovoz od jedného vývozcu z tejto krajiny, a o zavedení registrácie tohto dovozu

6

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/469/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. marca 2009 o podpísaní dohody medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou o bezpečnosti civilného letectva

10

Dohoda o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou

11

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 30/2009 zo 16. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1032/2006 o požiadavkách na automatické systémy na výmenu letových údajov na účely podpory služieb dátových spojení (Ú. v. EÚ L 13, 17.1.2009)

29

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top