Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:151:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 151, 16. jún 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.151.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 151

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
16. júna 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 499/2009 z 11. júna 2009, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 1174/2005 na dovoz ručných paletových vozíkov a ich hlavných častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz rovnakého výrobku zasielaného z Thajska, či už deklarovaného ako výrobok s pôvodom v Thajsku, alebo nie

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 500/2009 z 11. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1212/2005, ktorým sa stanovuje konečné antidumpingové clo na dovoz určitých odliatkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

6

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 501/2009 z 15. júna 2009, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2009/62/ES

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 502/2009 z 15. júna 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 503/2009 z 15. júna 2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. júna 2009

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 504/2009 z 15. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 546/2003 o určitých oznámeniach týkajúcich sa uplatňovania nariadení Rady (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75 a (EHS) č. 2783/75 v sektore vajec a hydinového mäsa

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 505/2009 z 15. júna 2009, ktorým sa upravujú povinnosti v prípade dodávok trstinového cukru, ktorý sa má doviezť podľa protokolu AKT a dohody s Indiou, na dodávkové obdobie 2008/2009 a dodávkové obdobie začínajúce sa 1. júlom 2009

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 506/2009 z 15. júna 2009, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít zapisuje názov [Olej rydzowy (ZTŠ)]

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 507/2009 z 15. júna 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Abbacchio Romano (CHZO)]

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 508/2009 z 15. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 543/2008, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso

28

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada a Komisia

 

 

2009/463/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady a Komisie z 18. mája 2009 o pozícii Spoločenstva k rozhodnutiu Stabilizačnej a asociačnej rady EÚ – Albánsko, ktorým sa prijíma jej rokovací poriadok vrátane rokovacieho poriadku Stabilizačného a asociačného výboru

31

 

 

Komisia

 

 

2009/464/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. júna 2009, ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie v súvislosti s možným zaradením fluopyramu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2009) 4437]  (1)

37

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2009/465/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 9. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2009/13)

39

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/466/SZBP z 15. júna 2009, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2007/405/SZBP o policajnej misii Európskej únie v rámci reformy sektora bezpečnosti a jeho vzťahu k zložkám justície v Konžskej demokratickej republike (EUPOL RD Congo)

40

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/467/SZBP z 15. júna 2009, ktorou sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre Afganistan a Pakistan a ktorou sa zrušuje jednotná akcia 2009/135/SZBP

41

 

*

Spoločná pozícia Rady 2009/468/SZBP z 15. júna 2009, ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2009/67/SZBP

45

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1276/2008 zo 17. decembra 2008 o monitorovaní vývozu poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa poskytujú náhrady alebo iné sumy, prostredníctvom fyzických kontrol (Ú. v. EÚ L 339, 18.12.2008)

51

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top