EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:137:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 137, 03. jún 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.137.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 137

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
3. júna 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 454/2009 z 2. júna 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 455/2009/ES zo 6. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používanie dichlórmetánu (1)

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/421/ES

 

*

Rozhodnutie Spoločnej rady EÚ – Mexiko č. 3/2008 z 15. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Spoločnej rady č. 2/2001, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím č. 4/2004

7

 

 

Komisia

 

 

2009/422/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/135/ES, pokiaľ ide o plány eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania proti nemu u diviačej zveri v určitých oblastiach Nemecka [oznámené pod číslom K(2009) 3953]

42

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top