EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:128:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 128, 27. máj 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.128.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 128

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
27. mája 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 431/2009 z 18. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 432/2009 z 26. mája 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 433/2009 z 26. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1282/2006, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 434/2009 z 26. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na rajčiaky, marhule, citróny, slivky, broskyne vrátane nektáriniek, hrušky a stolové hrozno

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 435/2009 z 26. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o určité číselné znaky kombinovanej nomenklatúry

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 437/2009 z 26. mája 2009 o otvorení a správe dovoznej colnej kvóty Spoločenstva na mladé býčky určené na výkrm

54

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 438/2009 z 26. mája 2009 o otvorení a správe colných kvót Spoločenstva na býky, kravy a jalovice určitých alpských a horských plemien iných ako určených na porážku

57

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/405/SZBP z 18. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/112/SZBP o misii Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Guinejsko-bissauskej republike (EU SSR GUINEA-BISSAU)

60

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top