EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:125:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 125, 21. máj 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.125.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 125

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
21. mája 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 412/2009 z 18. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 428/2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy polyesterových strižových vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Saudskej Arábii, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2852/2000, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy polyesterových strižových vlákien s pôvodom v Kórejskej republike, a ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie v súvislosti s takými dovozmi s pôvodom na Taiwane

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 413/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 414/2009 z 30. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva naradenie Rady č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1)

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 415/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2007/68/ES, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IIIa k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, pokiaľ ide o určité zložky potravín (1)

52

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 416/2009 z 20. mája 2009 o rozdelení vnútroštátnych kvót na mlieko stanovených na obdobie rokov 2008/2009 v prílohe IX k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 na „dodávky“ a „priamy predaj“

54

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 417/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Mariánskolázeňské oplatky (CHZO)]

56

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 418/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Petit Épeautre de Haute Provence (CHZO)]

58

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 419/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Kiwi de l'Adour (CHZO)]

60

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 420/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa stanovuje maximálna výška vývoznej náhrady na maslo v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

62

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 421/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa stanovuje maximálna výška vývoznej náhrady na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

64

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 422/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore vajec

65

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 423/2009 z 20. mája 2009, o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie mesiaca máj 2009 nariadením (ES) č. 1529/2007

67

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 424/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

69

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 425/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa stanovuje maximálna nákupná cena masla pre 5. jednotlivú výzvu na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej podľa nariadenia (ES) č. 186/2009

71

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 426/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa stanovuje maximálna nákupná cena sušeného odstredeného mlieka pre 3. jednotlivé výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej podľa nariadenia (ES) č. 310/2009

72

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 427/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

73

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo 6. mája 2009 o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch (prepracované znenie) (1)

75

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top