Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:098:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 98, 17. apríl 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.098.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 98

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
17. apríla 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 311/2009 zo 16. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 312/2009 zo 16. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 313/2009 zo 16. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na uhorky a čerešne, s výnimkou višní

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 314/2009 zo 16. apríla 2009, ktorým sa prijíma dočasné výnimočné podporné opatrenie pre trh s bravčovým a hovädzím mäsom v podobe schémy likvidácie v časti Spojeného kráľovstva

26

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2009/36/ES zo 16. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku (1)

31

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament a Rada

 

 

2009/326/ES

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2009 o mobilizácii Fondu solidarity EÚ podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

38

 

 

Komisia

 

 

2009/327/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. apríla 2009 o ukončení antidumpingového konania, ktoré sa týka dovozu plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Kórejskej republike a na Taiwane

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top