Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:097:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 97, 16. apríl 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.097.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 97

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
16. apríla 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 305/2009 z 15. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 306/2009 z 15. apríla 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 307/2009 z 15. apríla 2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. apríla 2009

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 308/2009 z 15. apríla 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy IIIA a VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu na účely ich prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku (1)

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 309/2009 z 15. apríla 2009, ktorým sa do 31. augusta 2009 pozastavuje intervenčný nákup odtučneného práškového mlieka za pevne určené ceny

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 310/2009 z 15. apríla 2009 o začatí nákupu odtučneného sušeného mlieka na základe výberového konania počas obdobia, ktoré sa skončí 31. augusta 2009

13

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/325/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2008 o štátnej pomoci C 3/08 (ex NN 102/05) – Česká republika, pokiaľ ide o náhrady za služby vo verejnom záujme pre dopravné podniky v Juhomoravskom kraji [oznámené pod číslom K(2008) 7032]  (1)

14

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Vyhlásenie na účely článku 8 ods. 3 rámcového rozhodnutia Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009 o zmene a doplnení rámcových rozhodnutí 2002/584/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV a 2008/947/SVV a o posilnení procesných práv osôb, podpore uplatňovania zásady vzájomného uznávania, pokiaľ ide o rozhodnutia vydané v neprítomnosti dotknutej osoby na konaní

26

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 261/2008 zo 17. marca 2008, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých kompresorov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008)

27

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top