Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:095:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 95, 09. apríl 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.095.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 95

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
9. apríla 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 291/2009 z 8. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 292/2009 z 8. apríla 2009, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o dovozné povolenia predložené v období od 27. marca do 3. apríla 2009 podľa colnej subkvóty III v rámci colnej kvóty Spoločenstva otvorenej nariadením (ES) č. 1067/2008 pre pšenicu obyčajnú, inú ako vysokej kvality

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 293/2009 z 8. apríla 2009, ktorým sa stanovuje maximálna výška vývoznej náhrady na maslo v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 294/2009 z 8. apríla 2009, ktorým sa stanovuje maximálna výška vývoznej náhrady na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 295/2009 z 18. marca 2009 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 296/2009 z 8. apríla 2009 o podrobných pravidlách administratívnej pomoci pri vývoze určitých syrov, ktoré podliehajú obmedzeniam v podobe kvót a ktoré spĺňajú podmienky osobitného zaobchádzania pri dovoze do Spojených štátov amerických (prepracované znenie)

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 297/2009 z 8. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1277/2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a pre nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 298/2009 z 8. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva (1)

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 299/2009 z 8. apríla 2009 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

37

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 300/2009 z 8. apríla 2009, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o dovozné povolenia podané od 27. marca do 3. apríla 2009 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 955/2005 pre ryžu pôvodom z Egypta

39

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 301/2009 z 8. apríla 2009, ktorým sa stanovuje maximálna nákupná cena masla pre druhú jednotlivú výzvu na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej podľa nariadenia (ES) č. 186/2009

40

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/320/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. marca 2009, ktorým sa schvaľuje európsky akčný plán riadenia letovej prevádzky výskumného projektu RLP jednotného európskeho neba (SESAR)

41

 

 

Komisia

 

 

2009/321/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. apríla 2009, ktorým sa stanovuje nová lehota na predkladanie dokumentácie pre niektoré látky, ktoré sa majú preskúmať v rámci 10-ročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES [oznámené pod číslom K(2009) 2564]  (1)

42

 

 

2009/322/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. apríla 2009 o nezaradení niektorých látok do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh [oznámené pod číslom K(2009) 2593]  (1)

44

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/323/SVV zo 6. apríla 2009, ktorým sa upravujú základné platy a príplatky uplatniteľné pre zamestnancov Europolu

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top