Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:073:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 73, 19. marec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 73

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
19. marca 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 210/2009 z 18. marca 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 211/2009 z 18. marca 2009 o vydávaní dovozných povolení na základe žiadostí podaných počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2009 v rámci colnej kvóty na dovoz párkov, salám a určitých mäsových výrobkov s pôvodom vo Švajčiarsku, ktorá sa otvorila nariadením (ES) č. 1399/2007

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 212/2009 z 18. marca 2009 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2009 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1382/2007 pre bravčové mäso

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 213/2009 z 18. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a nariadenie (ES) č. 1003/2005, pokiaľ ide o kontrolu a testovanie salmonely v chovných kŕdľoch Gallus gallus a moriek (1)

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 214/2009 z 18. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1800/2004, pokiaľ ide o podmienky povolenia kŕmnej doplnkovej látky Cycostat 66G (1)

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 215/2009 z 18. marca 2009 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

17

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/246/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. februára 2009 o uzatvorení Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

19

 

 

Komisia

 

 

2009/247/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/322/ES, pokiaľ ide o kŕmenie niektorých vtákov živiacich sa mŕtvymi telami v Bulharsku niektorými materiálmi kategórie 1 [oznámené pod číslom K(2009) 1670]  (1)

20

 

 

2009/248/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/185/ES, pokiaľ ide o veterinárne podmienky obchodu s ošípanými medzi členskými štátmi a ich regiónmi, ktoré sú bez výskytu Aujeszkého choroby [oznámené pod číslom K(2009) 1687]  (1)

22

 

 

IV   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Dozorný orgán EZVO

 

*

Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO č. 154/07/COL z 3. mája 2007, ktorým sa šesťdesiaty tretíkrát menia a dopĺňajú procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci

23

 

 

Spoločný výbor EHP

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 1/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

30

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 2/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

32

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 3/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

35

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 4/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

36

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 5/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

38

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 6/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

39

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 7/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

41

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 8/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) a príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

42

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 9/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP

44

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 10/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP

45

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 11/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

46

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 12/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

47

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 13/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

49

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 14/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

50

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 15/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

52

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 16/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIX (Ochrana spotrebiteľa) k Dohode o EHP

53

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 17/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

55

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 18/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

57

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 19/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXII (Právo obchodných spoločností) k Dohode o EHP

58

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 20/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXII (Právo obchodných spoločností) k Dohode o EHP

59

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top