EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:070:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 70, 14. marec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 70

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
14. marca 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 196/2009 z 13. marca 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 197/2009 z 13. marca 2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. marca 2009

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 198/2009 z 10. marca 2009 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 199/2009 z 13. marca 2009, ktorým sa stanovuje prechodné opatrenie, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o priame dodávky malých množstiev čerstvého mäsa pochádzajúceho z kŕdľov brojlerov a moriek (1)

9

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch (1)

11

 

*

Smernica Komisie 2009/19/ES z 12. marca 2009, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 72/245/EHS týkajúca sa rádiového odrušenia (elektromagnetickej kompatibility) vozidiel (1)

17

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top