EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:056:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 56, 28. február 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 56

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
28. februára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 165/2009 z 27. februára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 166/2009 z 27. februára 2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. marca 2009

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/166/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. novembra 2008 o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Čínskej ľudovej republiky o drogových prekurzoroch a látkach často používaných pri nedovolenej výrobe omamných alebo psychotropných látok

6

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Čínskej ľudovej republiky o prekurzoroch drog a látkach často používaných pri nedovolenej výrobe omamných alebo psychotropných látok

8

 

 

2009/167/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie z 27. marca 2000, ktoré splnomocňuje riaditeľa Europolu začať rokovania o dohodách s tretími štátmi a orgánmi nesúvisiacimi s Európskou úniou

15

 

 

2009/168/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. februára 2009, ktorým sa vymenúva nemecký člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

16

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

 

2009/169/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov z 25. februára 2009, ktorým sa vymenúva sudca Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

17

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/41/ES zo 7. júna 1999, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 89/398/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú potravín na určité nutričné využitie (Ú. v. ES L 172, 8.7.1999; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 24, s. 50)

18

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top