EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:037:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 37, 06. február 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 37

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
6. februára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 108/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 109/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatniť na žiadosti o dovozné povolenia pre olivový olej podané od 2. do 13. februára 2009 v rámci tuniskej colnej kvóty a ktorým sa pozastavuje vydávanie dovozných povolení na mesiac február 2009

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 110/2009 z 5. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam krajín uvedených v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 519/94

4

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/102/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 4. novembra 2008 o poskytnutí strednodobej finančnej pomoci Spoločenstva Maďarsku

5

 

 

2009/103/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 4. novembra 2008 o poskytnutí vzájomnej pomoci Maďarsku

7

 

 

Komisia

 

 

2009/104/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. novembra 2008 o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Čilskou republikou o zmenách a doplneniach dodatku V k Dohode o obchode s vínom v rámci Dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej

8

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Čilskou republikou o zmene a doplnení dodatku V k Dohode o obchode s vínom v rámci Dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej

9

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top