EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:033:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 33, 03. február 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 33

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
3. februára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 95/2009 z 2. februára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 96/2009 z 2. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 93/2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. februára 2009

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 97/2009 z 2. februára 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike, pokiaľ ide o použitie pružného modulu (1)

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 98/2009 z 2. februára 2009, ktorým sa zapisujú určité názvy do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Aceite de La Alcarria (CHOP), Radicchio di Verona (CHZO), Zafferano di Sardegna (CHOP), Huîtres Marennes Oléron (CHZO)]

8

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/122/ES zo 14. januára 2009 o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene (1)

10

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/85/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. januára 2009 o vyrovnaní účtov platobných agentúr Estónska, ktoré sa týkajú výdavkov v oblasti opatrení na rozvoj vidieka financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2007 [oznámené pod číslom K(2009) 150]

31

 

 

2009/86/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. januára 2009 o vyrovnaní účtov určitých platobných agentúr v Belgicku, Nemecku a Rakúsku, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2007 [oznámené pod číslom K(2009) 420]

35

 

 

2009/87/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. januára 2009 o vyrovnaní účtov určitých platobných agentúr v Estónsku, Holandsku a Portugalsku, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2007 [oznámené pod číslom K(2009) 414]

38

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/88/SZBP z 22. decembra 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Džibutskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie v Džibutskej republike v rámci vojenskej operácie Európskej únie Atalanta

41

Dohoda medzi Európskou úniou a Džibutskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie v Džibutskej republike v rámci vojenskej operácie Európskej únie Atalanta

43

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 85/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia (Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009)

49

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top