EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:025:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 25, 29. január 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 25

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
29. januára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 85/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 86/2009 z 28. januára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 87/2009 z 28. januára 2009 o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie mesiaca januára 2009 nariadením (ES) č. 327/98

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 88/2009 z 28. januára 2009, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení požadovaných od 19. do 23. januára 2009 na produkty odvetvia cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 89/2009 z 28. januára 2009, ktorým sa otvára colná kvóta na rok 2009 na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Európskeho spoločenstva, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Rady (ES) č. 3448/93

14

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/75/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2008 o vymenovaní štyroch členov správnej rady Európskej agentúry pre lieky (EMEA)

16

 

 

2009/76/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

17

 

 

Komisia

 

 

2009/77/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. januára 2009, ktorým sa zakladá Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (1)

18

 

 

2009/78/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. januára 2009, ktorým sa zriaďuje Výbor európskych orgánov bankového dohľadu (1)

23

 

 

2009/79/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. januára 2009, ktorým sa zriaďuje Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov (1)

28

 

 

IV   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Spoločný výbor EHP

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 127/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII (Vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií) k Dohode o EHP

33

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 128/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

35

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 129/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

36

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 130/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

38

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 131/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

40

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top