EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:017:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 17, 22. január 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 17

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
22. januára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2009 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 45/2009 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1339/2001, ktorým sa rozširuje účinnosť nariadenia (ES) č. 1338/2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu na tie členské štáty, ktoré neprijali euro ako svoju jednotnú menu

4

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 46/2009 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2182/2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam

5

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 47/2009 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2183/2004, ktorým sa rozširuje na neúčastnícke členské štáty uplatňovanie nariadenia (ES) č. 2182/2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 48/2009 z 21. januára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 49/2009 z 21. januára 2009, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení požadovaných od 12. do 16. januára 2009 na produkty odvetvia cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 50/2009 z 21. januára 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 51/2009 z 15. januára 2009 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 52/2009 z 21. januára 2009, ktorým sa začína preskúmanie týkajúce sa „nového vývozcu“ v súvislosti s nariadením Rady (ES) č. 1174/2005 o uložení konečného antidumpingového cla uloženého na dovozy ručných paletovacích vozíkov a ich hlavných častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, zrušuje clo, pokiaľ ide o dovoz od jedného vývozcu v tejto krajine, a ktorým sa zavádza registrácia tohto dovozu

19

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 53/2009 z 21. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 32 a IAS 1 (1)

23

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 54/2009 z 21. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 669/97, pokiaľ ide o otvorenie a správu colných kvót Spoločenstva pre niektoré ryby a produkty rybolovu s pôvodom na Faerských ostrovoch

37

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/42/SZBP z 19. januára 2009 na podporu činností EÚ určených na podporu procesu zameraného na uzavretie zmluvy o obchode so zbraňami tretími krajinami v rámci Európskej bezpečnostnej stratégie

39

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top