EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:008:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 8, 13. január 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 8

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
13. januára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 17/2009 z 12. januára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva (1)

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/14/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/636/ES, ktorým sa stanovuje ročné rozčlenenie čiastok podpory Spoločenstva pre rozvoj vidieka podľa členských štátov na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 [oznámené pod číslom K(2008) 8370]

22

 

 

2009/15/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. decembra 2008, ktorým sa podľa nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 zamieta žiadosť o zápis názvu do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení (Džiugas) (CHZO) [oznámené pod číslom K(2008) 8423]

24

 

 

2009/16/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. decembra 2008, ktorým sa podľa nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 zamieta žiadosť o zápis názvu do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení (Germantas) (CHZO) [oznámené pod číslom K(2008) 8430]

25

 

 

2009/17/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. decembra 2008, ktorým sa zriaďuje Výbor odborníkov pre vysielanie pracovníkov

26

 

 

2009/18/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2008 o súlade normy EN 1273:2005 týkajúcej sa detských chodúľok s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti stanovenou v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazu na normu v úradnom vestníku [oznámené pod číslom K(2008) 8616]  (1)

29

 

 

2009/19/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/655/ES, pokiaľ ide o schvaľovanie plánov mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec niektorých členských štátov a stanovenie výšky finančného príspevku Spoločenstva na roky 2007 a 2008 [oznámené pod číslom K(2008) 8966]

31

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 543/2008 zo 16. júna 2008, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre hydinové mäso (Ú. v. EÚ L 157, 17.6.2008)

33

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top